Dofinansowanie ze środków Narodowego Instytutu Wolności- Centrum Rozwoju Społeczeństwa obywatelskiego w ramach Rządowego Programu Polski Inkubator Rzemiosła na lata 2021-2030

Cech Rzemiosł Różnych we Wrocławiu otrzymał dofinansowanie ze środków Narodowego Instytutu Wolności- Centrum Rozwoju Społeczeństwa obywatelskiego w ramach Rządowego Programu Polski Inkubator Rzemiosła na lata 2021-2030.

Otrzymano dofinansowanie złożonych dwóch ofert:

  • w ramach Zadania nr 1: Wsparcie infrastrukturalne i instytucjonalne organizacji rzemieślniczych, pt. „Rzemiosło to dobre CECHy- dofinansowanie infrastruktury i potencjału organizacyjnego” . Wartość zadania i dofinansowania 53200,00 PLN. Obejmuje zakup odpowiedniego sprzętu i oprogramowania, szkolenia pracowników Cechu, dostosowanie strony internetowej oraz doradztwo gospodarcze.
  • w ramach zadania nr 2: Rozwój i promocja kształcenia dualnego w rzemiośle, pt. ” Rzemiosło to dobre CECHy- rozwój i promocja kształcenia dualnego”. Wartość zadania i dofinansowania 93640,00 PLN. Obejmuje organizacja Konkursu dla uczniów, materiały promocyjne i edukacyjne oraz konsultacje i szkolenia dla członków i pracowników Cechu.

 

Dofinansowanie po zdanym egzaminie

Aktualna kwota dofinansowania kosztów wyszkolenia pracownika młodocianego po zdanym egzaminie wynosi 8 493,13 zł.
O możliwości odbioru przygotowanych Wniosków do złożenia do Urzędu Gminy, będziemy Państwa informować telefonicznie i e-mail.

Odbiór dyplomów czeladniczych

Wszystkich , którzy jeszcze nie odebrali dyplomów czeladniczych, zapraszamy po odbiór do Dolnośląskiej Izby Rzemieślniczej, na pl. Solnym 13.

Plan zajęć praktycznych w roku szkolnym 2022/2023

I FA poniedziałek, wtorek fryzjer
I FB poniedziałek, wtorek fryzjer
I FC środa, czwartek fryzjer
I W poniedziałek, wtorek fotograf, stolarz
 
II FA poniedziałek, wtorek fryzjer
II FB poniedziałek, wtorek fryzjer
II FC środa, piątek fryzjer
II M poniedziałek, piątek fotograf, stolarz
 
III FA środa, czwartek, piątek fryzjer
III FB środa, czwartek, piątek fryzjer
III FC środa, czwartek, piątek fryzjer
III K środa, czwartek, piątek stolarz
III S środa, czwartek, piątek fotograf, tapicer

Stawki uczniowskie wrzesień – listopad 2022

Wynagrodzenie pracowników młodocianych za okres:  wrzesień 2022  – listopad 2022 wynosi:

– klasa I 5% – 307,81 zł (netto 265,61 zł)
– klasa II 6% – 369,38 zł (netto 318,74 zł)
– klasa III 7% – 430,94 zł (netto 371,86 zł)
– przyuczenie OHP 4% – 246,25 zł (netto 212,50 zł)

Przeciętne wynagrodzenie w I kwartale 2022 roku wyniosło: 6.156,25 zł

Wynagrodzenie pracownika młodocianego czerwiec – sierpień 2022

Wynagrodzenie pracowników młodocianych za okres:  czerwiec 2022  – sierpień  2022 wynosi:

– klasa I 5% – 311,76 zł (netto 269,01 zł)
– klasa II 6% – 374,11 zł (netto 322,82 zł)
– klasa III 7% – 436,47 zł (netto 376,63 zł)
– przyuczenie OHP 4% – 249,41 zł (netto 215,22 zł)

Przeciętne wynagrodzenie w I kwartale 2022 roku wyniosło: 6.235,22 zł

DLA UCZNIA-  WAŻNE ZMIANY! 3 CECHOWE PRZYKAZANIA O NAUCE ZAWODU

  1. POWIADAMIAJ WYCHOWAWCĘ LUB CECH NATYCHMIAST O KAŻDYM ROZWIĄZANIU UMOWY

Przypominamy o  bezwzględnym obowiązku powiadamiania Szkoły lub Cechu o rozwiązaniu umowy. Jeżeli uczeń nie poinformuje o rozwiązaniu umowy z zakładem,  będzie pozbawiony możliwości kontunuowania nauki. Dlatego bardzo prosimy rozwiązanie umowy z pracodawcą natychmiast zgłaszać. Jest to kontrolowane  przez Inspekcję pracy i urzędy miasta w związku z obowiązkiem nauki do 18 roku życia. Niedopełnienie tych obowiązków może więc też skutkować karami finansowymi.

  1. PODPISUJ NOWE UMOWY Z DNIA NA DZIEŃ, BEZ ŻADNEJ PRZERWY
    W NAUCE

Przy zmianie zakładu pracy przez ucznia nie może być żadnego dnia przerwy w nauce. To oznacza, że każdy uczeń ostatniego dnia w danym zakładzie musi dostać świadectwo pracy,
a nowy zakład jeśli chce przyjąć ucznia musi podpisać umowę z kolejnym dniem.

Dlatego ważna jest natychmiastowa wizyta ucznia w Cechu po nową umowę i jej podpisanie. Nie ma możliwości podpisywania umów po kilku dniach, tygodniach, miesiącach!

Wszystkie umowy kończą się 31.08!  Nauka zawodu musi trwać  od 01.09 do 31.08! Nie są możliwe inne daty zawierania czy kończenia praktyk. Dlatego jak powyżej nie może być przerw w nauce w razie zmiany zakładu.

  1. WYPEŁNIAJ NA BIEŻĄCO DZIENNICZEK PRAKTYK

Przypominamy także o obowiązku wypełniania dzienniczków praktyk. Prosimy o pilnowanie tego, co pomoże w utrzymaniu kontaktu pomiędzy szkołą, uczniem i pracodawcą, a także zapobiegnie nierealizowaniu programu nauki, problemom z zakresem szkolenia czy wystawianiem ocen.

 

 

W PRZYPADKU JAKICHKOLWIEK WĄTPILWOŚCI, POMYSŁU ZMIANY PRAKTYK,

PYTAŃ, PROBLEMÓW…CZEKAMY NA CIEBIE W CECHU

WAŻNE ZMIANY! NAUKA ZAWODU KOŃCZY SIĘ ZAWSZE 31.08!

WAŻNE ZMIANY!
NAUKA ZAWODU KOŃCZY SIĘ ZAWSZE 31.08!
 
Zgodnie z najnowszymi przepisami wraz z ukończeniem branżowej szkoły I stopnia, kończy się również realizacja przez ucznia nauki zawodu, co oznacza, że umowa o pracę w celu przygotowania zawodowego powinna trwać do zakończenia roku szkolnego tj. do 31 sierpnia .
W przypadku umów zawartych na okres dłuższy niż do dnia 31.08., po zdaniu egzaminu czeladniczego, umowa powinna być rozwiązana na mocy porozumienia stron z datą 31.08. i wydane świadectwo pracy.
Do tej daty przyznane będzie także dofinansowanie z gminy.

FRYZJERKA SZUKA PRACY

kontakt
Ania 605 782 483