Wprowadzone przez Cech Wrocław

Świadczenie pracy przez młodocianych

W związku z odgórnymi decyzjami na szczeblu krajowym w czasie stanu zagrożenia zakłady fryzjerskie nie mogą wykonywać działalność , a co za tym idzie pracownicy młodociani nie mogą odbywać praktyk. W związku z zaistniałą sytuacją pracownicy młodociani od 01.04.2020 są zwolnieni z pracy, z zachowaniem prawa do urlopu i wynagrodzenia, które będzie refundowane przez OHP. „Dziennik UstawWarszawa, dnia 31 marca 2020 r.Poz. 568 USTAWA z dnia 31 marca 2020 r. o zmianie ustawy […]