Wprowadzone przez Cech Wrocław

Wynagrodzenia dla uczniów za czas zwolnienia ze świadczenia pracy

Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej do 24 maja br. przedłużona została przerwa w nauczaniu stacjonarnym w jednostkach systemu oświaty. Takiego też okresu (na dzień dzisiejszy) dotyczy ustawowe zwolnienie młodocianego pracownika od obowiązku świadczenia pracy. Jednocześnie przekazujemy, że resort pracy potwierdził, że art. 15f ustawy z dnia 31 marca 2020 r. (Dz. U. poz. 568) – nie nakłada na pracodawcę obowiązku wypłacenia młodocianemu pracownikowi wynagrodzenia za czas niewykonywania pracy […]

Świadczenie urlopowe na 2020 rok

ŚWIADCZENIE URLOPOWE NA 2020 Świadczenie urlopowe na 2020 rok wynosi: a). na pełny etat: 1.550,26 zł b). za pracownika młodocianego: – I klasa 206,70 zł – II klasa 248,04 zł – III klasa 289,38 zł

Tarcza 2.0 rozszerzone wsparcie dla firm

Zmiany dotyczące wsparcia z ZUS obejmują m.in.– niewliczanie pracowników młodocianych do liczby pracowników,-możliwość zwolnienia 50% składek dla firm zatrudniających od 10-49 pracowników,– wypłacanie świadczenia postojowego dla firm jednoosobowych i zatrudniających pracowników, maksymalnie 3 razy- wniosek składamy raz, a następnie oświadczenie– w przypadku samozatrudnionych zniesienie limitu przychodu- 15 595,74 zł, od którego zależało przyznanie wsparcia– wsparcie dla wszystkich firm założonych do 1.04,a nie do 1.02– zwolnienie ze składek […]

RUSZA DOFINANSOWANIE WYNAGRODZEŃ PRACOWNIKÓW!

RUSZA DOFINANSOWANIE WYNAGRODZEŃ PRACOWNIKÓW!Rusza dofinansowanie wynagrodzeń z funduszy unijnych. 2,6 mld zł – tyle po konsultacjach rządu z marszałkami województw zostanie wydane z funduszy unijnych na dofinansowanie pensji i składek pracowników firm, którym spadły obroty.Firmy (także te, które nie zatrudniają pracowników) którym spadły obroty, będą mogły skorzystać z dofinansowania do pensji i składek na ubezpieczenie społeczne pracowników.Wsparcie będzie udzielane przez 3 miesiące.Możliwość składania wniosków online za pośrednictwem platformy praca.gov.pl firmy […]

Wielkanocne życzenia

W tym wyjątkowym czasie, ale jednak świątecznym,życzymy Wam wszystkim zdrówka, bo jak widać po raz kolejny jest ono najważniejsze.Szybkiego powrotu do normalności z jak najmniejszym uszczerbkiem na funkcjonowaniu Waszych firm.I zawsze takiego pięknego słońca za oknem i w sercu, jak dziś!

WROCŁAWSKI PAKIET POMOCOWY

W związku z zaistniałą sytuacją Miasto Wrocław przygotowało wsparcie dla swoich przedsiębiorców, m.in. zawieszenie w płaceniu czynszu, odroczenie podatku od nieruchomości lub płaceniu za dzierżawę terenu, rozłożenie tych opłat na raty i umorzenie odsetek od nich. Uruchomione zostało przy ul. Kotlarskiej 41, wrocławskie Centrum Wsparcia Przedsiębiorców. Wszelkie sprawy związane z ulgami podatkowymi oraz ulgami od zobowiązań cywilnoprawnych, które adresowane są do miasta, załatwimy tam telefonicznie lub mailowo. Od poniedziałku do piątku […]

Zwolnienie z ZUS dla składek nieopłaconych!

Art. 31zo. 1. Na wniosek płatnika składek, który na dzień 29 lutego 2020 r. zgłosił do ubezpieczeń społecznych mniej niż 10 ubezpieczonych, zwalnia się z obowiązku opłacenia nieopłaconych  należności z tytułu składek na ubezpieczenia społeczne, na ubezpieczenie zdrowotne, na Fundusz Pracy, Fundusz Solidarnościowy, Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych lub Fundusz Emerytur Pomostowych, należne za okres od dnia 1 marca 2020 r. do dnia 31 maja 2020 r., wykazanych w deklaracjach rozliczeniowych […]

Projekty zmian we wsparciu dla przedsiębiorców

Poniżej projektowane zmiany we wsparciu dla przedsiębiorców. Najważniejsze z nich to: – niewliczanie pracowników młodocianych do limitu zwolnień ze składek ZUS 100%; – rozszerzenie zwolnień ze składek ZUS 50% przy zatrudnieniu do 49 pracowników PRZYPOMINAMY, ŻE ZWOLNIENIE Z ZUS DOTYCZY SKŁADEK NIEOPŁACONYCH! – wypłata świadczenia postojowego max.3 razy zamiast jednorazowo-pożyczka 5 tys.dla mikroprzedsiębiorców także nie zatrudniających pracowników- warunek prowadzenia działalności przez 3 miesiące do umorzenia […]