Wprowadzone przez Cech Wrocław

Mapa rzemieślników – projekt

DOLNOŚLĄSKA IZBA RZEMIEŚLNICZA ZAPRASZA DO UDZIAŁU W PROJEKCIE – WYSZUKIWARKA WROCŁAWSKICH RZEMIEŚLNIKÓW !!!!! Wszelkie informację czyli: formularz zgłoszenia, formularz zgody na publikacje wizerunku dostępny itp na: http://izba.wroc.pl/dir2019/4931-2/ W razie dodatkowych pytań prosimy kontaktować się pod numerem tel: 71-344-86-91. Zapraszamy

Przyjmowanie nowych uczniów

Pracodawcom, którzy przyjmują nowych uczniów przypominamy o obowiązujących limitach! W przypadku ich przekroczenia umowy nie będą podpisywane. W razie wątpliwości prosimy o kontakt z Cechem. Ponadto przypominamy o obowiązku zgłaszania do Cechu faktu rozwiązania umowy z uczniem- ma to też wpływ na możliwość podpisywania nowych umów. Umowy z pierwszoklasistami podpisywane są od dnia 01.09- oznacza to , że 7 .09 mija termin ich zgłaszania do ZUS. Prosimy o tym pamiętać.

Kasy on-line od 1 lipca 2021 r.

Od 1 lipca 2021 r. należy stosować wyłącznie kasy on-line. Warto więc już zainteresować się jej nabyciem. Aby zakończyć pracę starej kasy i nabyć nową najlepiej skontaktować się z dotychczasowym serwisem. Zmieniając urządzenie na on-line, należy zlikwidować dotychczasową kasę w następujący sposób: wystawienie raportu fiskalnego dobowego i raportu fiskalnego okresowego (miesięczny); przy pomocy serwisanta wystawienie raportu fiskalnego rozliczeniowego i sporządzenie protokołu złożenie protokołu z odczytu […]

Szczepienia instruktorów praktycznej nauki zawodu!!!!!

Nasi instruktorzy praktycznej nauki zawodu, pod warunkiem, że mają mniej niż 60 lat, mogą być zaszczepieni na COVID-19, razem z nauczycielami. W tym celu muszą być zgłoszeni przez Dyrektora Szkoły. Osoby zainteresowane tym szczepieniem, czyli instruktorzy poniżej 60 roku życia zrzeszeni w naszym Cechu, muszą w TRYBIE PILNYM DZISIAJ, TJ. 8 LUTEGO PONIEDZIAŁEK! przesłać do Cechu następujące dane: PESEL, Imię i nazwisko, data urodzenia, numer telefonu, […]

EGZAMINY SPRAWDZAJĄCE

W związku z panującą sytuacją, coroczne egzaminy sprawdzające do uczniów 3 klas fryzjerstwa nie odbędą się w formie tradycyjnej Prosimy mistrzów szkolących o indywidulane przeprowadzenie takiego egzaminu do 28.02.2021- zadnia egzaminacyjne poniżej. ZADANIA EGZAMINACYJNE FRYZJERSTWO DAMSKIE: zadania wykonuje się na główkach treningowych 1. Wyciskanie fal na mokro – 30 minut 2. Nakręcanie pierścieni /technika płaska/ 3. Nakręcanie pierścieni /technika spiralna/ – pierścienie łącznie – […]

Obowiązkowe Pracownicze Plany Kapitałowe

Od 1 stycznia 2021 obowiązek wdrożenia Pracowniczych Planów Kapitałowych dotyczy już wszystkich podmiotów. Z obowiązku udziału w Pracowniczych Planach Kapitałowych zwolnieni są:  samozatrudnieni, tj. osoby prowadzące jednoosobową działalność gospodarczą, o ile nie zatrudniają osób będących osobami zatrudnionymi w rozumieniu ustawy o PPK,  osoby fizyczne, które zatrudniają, w zakresie niezwiązanym z prowadzoną przez siebie działalnością gospodarczą, inną osobę fizyczną, w zakresie niezwiązanym z działalnością gospodarczą tej osoby (na przykład osoby zatrudniające […]

Uczniowie szkół branżowych I stopnia zwolnieni z obowiązku świadczenia pracy

W nawiązaniu do komunikatu Premiera Mateusza Morawieckiego informujemy, że do niedzieli 29 listopada br. uczniowie branżowych szkół I stopnia będący młodocianymi pracownikami (młodociani także dokształcający się w systemie pozaszkolnym) są zwolnieni z obowiązku świadczenia pracy na mocy art. 15f specustawy z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z COVID-19.

Kwalifikacje zawodowe w CEiDG

Zgodnie z Ustawą z dn. 6 marca 2018 r. o CEiDG – Przedsiębiorcy, którzy uzyskali kwalifikacje zawodowe w rzemiośle, przed 1 października 2020 r. tj. przed dniem wejścia w życie powyższej ustawy, mogą zwrócić się do izby rzemieślniczej z wnioskiem o przekazanie do CEiDG informacji o uzyskanych kwalifikacjach zawodowych.  Wzór  wniosku  zamieszczony jest na stronie internetowej Izby http://izba.wroc.pl/dir2019/wp-content/uploads/2020/10/Wniosek-CEIDG.pdf