Wprowadzone przez Cech Wrocław

Uwaga!!! Zmiana cen za egzaminy!!!

Uwaga!!! Zmiana cen za egzaminy!!! Właśnie otrzymaliśmy informację o zmianie ceny za egzamin czeladniczy. Ponieważ większość Uczniów już odebrała dokumenty do egzaminu, prosimy o poinformowanie swoich Pracodawców, aby zapłacili za egzamin 760,71 zł ( a nie jak podawaliśmy wcześniej 723,80 zł). W przypadku kilku pracodawców i dzieleniu opłaty prosimy aktualnego Pracodawcę o doliczenie 36,91 złotych do kwoty z otrzymanej kartki. Osoby, które nie odebrały jeszcze Wniosku o dopuszczenie do egzaminu zapraszamy […]

EGZAMINY CZELADNICZE 2022r.

Pracowniku młodociany – uczniu III klasy szkoły branżowej I stopnia! Musisz przystąpić do egzaminu czeladniczego przed zakończeniem roku szkolnego, aby otrzymać świadectwo ukończenia szkoły branżowej I stopnia – nie później niż do 15 czerwca. W przypadku nieprzystąpienia do egzaminu we wskazanym czasie przez Izbę, będziesz musiał powtarzać klasę. PAMIĘTAJ! Przystąpienie do egzaminu czeladniczego nie oznacza końca Twojej nauki zawodu u pracodawcy. Obowiązuje Cię termin wskazany w umowie o pracę. Co […]

EGZAMINY SPRAWDZAJĄCE

W związku z dalej panującą sytuacją, coroczne egzaminy sprawdzające do uczniów 3 klas fryzjerstwa nie odbędą się w formie tradycyjnej 🙁 Prosimy mistrzów szkolących o indywidulane przeprowadzenie takiego egzaminu do 28.02.2022- zadnia egzaminacyjne poniżej. ZADANIA EGZAMINACYJNE FRYZJERSTWO DAMSKIE: zadania wykonuje się wyłącznie na główkach treningowych 1. Wyciskanie fal na mokro – 30 minut 2. Nakręcanie pierścieni /technika płaska/ 3. Nakręcanie pierścieni /technika spiralna/ – […]

Zmiany w terminach egzaminów w tym roku!

W związku ze zmianą przepisów, w tym roku składanie dokumentów do egzaminu czeladniczego w styczniu-lutym, a egzaminy będą odbywać się w czerwcu. Nauka zawodu kończy się normalnie, tj. 31.08. Informacje podała Izba Rzemieślnicza-więcej: Egzaminy w Rzemiośle w 2022 Szczegółowy harmonogram działań, dokumentów, itd. już wkrótce.

Mapa rzemieślników – projekt

DOLNOŚLĄSKA IZBA RZEMIEŚLNICZA ZAPRASZA DO UDZIAŁU W PROJEKCIE – WYSZUKIWARKA WROCŁAWSKICH RZEMIEŚLNIKÓW !!!!! Wszelkie informację czyli: formularz zgłoszenia, formularz zgody na publikacje wizerunku dostępny itp na: http://izba.wroc.pl/dir2019/4931-2/ W razie dodatkowych pytań prosimy kontaktować się pod numerem tel: 71-344-86-91. Zapraszamy

Przyjmowanie nowych uczniów

Pracodawcom, którzy przyjmują nowych uczniów przypominamy o obowiązujących limitach! W przypadku ich przekroczenia umowy nie będą podpisywane. W razie wątpliwości prosimy o kontakt z Cechem. Ponadto przypominamy o obowiązku zgłaszania do Cechu faktu rozwiązania umowy z uczniem- ma to też wpływ na możliwość podpisywania nowych umów. Umowy z pierwszoklasistami podpisywane są od dnia 01.09- oznacza to , że 7 .09 mija termin ich zgłaszania do ZUS. Prosimy o tym pamiętać.

Kasy on-line od 1 lipca 2021 r.

Od 1 lipca 2021 r. należy stosować wyłącznie kasy on-line. Warto więc już zainteresować się jej nabyciem. Aby zakończyć pracę starej kasy i nabyć nową najlepiej skontaktować się z dotychczasowym serwisem. Zmieniając urządzenie na on-line, należy zlikwidować dotychczasową kasę w następujący sposób: wystawienie raportu fiskalnego dobowego i raportu fiskalnego okresowego (miesięczny); przy pomocy serwisanta wystawienie raportu fiskalnego rozliczeniowego i sporządzenie protokołu złożenie protokołu z odczytu […]

Szczepienia instruktorów praktycznej nauki zawodu!!!!!

Nasi instruktorzy praktycznej nauki zawodu, pod warunkiem, że mają mniej niż 60 lat, mogą być zaszczepieni na COVID-19, razem z nauczycielami. W tym celu muszą być zgłoszeni przez Dyrektora Szkoły. Osoby zainteresowane tym szczepieniem, czyli instruktorzy poniżej 60 roku życia zrzeszeni w naszym Cechu, muszą w TRYBIE PILNYM DZISIAJ, TJ. 8 LUTEGO PONIEDZIAŁEK! przesłać do Cechu następujące dane: PESEL, Imię i nazwisko, data urodzenia, numer telefonu, […]

EGZAMINY SPRAWDZAJĄCE

W związku z panującą sytuacją, coroczne egzaminy sprawdzające do uczniów 3 klas fryzjerstwa nie odbędą się w formie tradycyjnej Prosimy mistrzów szkolących o indywidulane przeprowadzenie takiego egzaminu do 28.02.2021- zadnia egzaminacyjne poniżej. ZADANIA EGZAMINACYJNE FRYZJERSTWO DAMSKIE: zadania wykonuje się na główkach treningowych 1. Wyciskanie fal na mokro – 30 minut 2. Nakręcanie pierścieni /technika płaska/ 3. Nakręcanie pierścieni /technika spiralna/ – pierścienie łącznie – […]

Obowiązkowe Pracownicze Plany Kapitałowe

Od 1 stycznia 2021 obowiązek wdrożenia Pracowniczych Planów Kapitałowych dotyczy już wszystkich podmiotów. Z obowiązku udziału w Pracowniczych Planach Kapitałowych zwolnieni są:  samozatrudnieni, tj. osoby prowadzące jednoosobową działalność gospodarczą, o ile nie zatrudniają osób będących osobami zatrudnionymi w rozumieniu ustawy o PPK,  osoby fizyczne, które zatrudniają, w zakresie niezwiązanym z prowadzoną przez siebie działalnością gospodarczą, inną osobę fizyczną, w zakresie niezwiązanym z działalnością gospodarczą tej osoby (na przykład osoby zatrudniające […]