Wprowadzone przez Cech Wrocław

Dofinansowanie ze środków Narodowego Instytutu Wolności- Centrum Rozwoju Społeczeństwa obywatelskiego w ramach Rządowego Programu Polski Inkubator Rzemiosła na lata 2021-2030

Cech Rzemiosł Różnych we Wrocławiu otrzymał dofinansowanie ze środków Narodowego Instytutu Wolności- Centrum Rozwoju Społeczeństwa obywatelskiego w ramach Rządowego Programu Polski Inkubator Rzemiosła na lata 2021-2030. Otrzymano dofinansowanie złożonych dwóch ofert: w ramach Zadania nr 1: Wsparcie infrastrukturalne i instytucjonalne organizacji rzemieślniczych, pt. „Rzemiosło to dobre CECHy- dofinansowanie infrastruktury i potencjału organizacyjnego” . Wartość zadania i dofinansowania 53200,00 PLN. Obejmuje zakup odpowiedniego sprzętu i oprogramowania, szkolenia pracowników […]

Dofinansowanie po zdanym egzaminie

Aktualna kwota dofinansowania kosztów wyszkolenia pracownika młodocianego po zdanym egzaminie wynosi 8 493,13 zł. O możliwości odbioru przygotowanych Wniosków do złożenia do Urzędu Gminy, będziemy Państwa informować telefonicznie i e-mail.

Plan zajęć praktycznych w roku szkolnym 2022/2023

I FA poniedziałek, wtorek fryzjer I FB poniedziałek, wtorek fryzjer I FC środa, czwartek fryzjer I W poniedziałek, wtorek fotograf, stolarz   II FA poniedziałek, wtorek fryzjer II FB poniedziałek, wtorek fryzjer II FC środa, piątek fryzjer II M poniedziałek, piątek fotograf, stolarz   III FA środa, czwartek, piątek fryzjer III FB środa, czwartek, piątek fryzjer III FC środa, czwartek, […]

DLA UCZNIA-  WAŻNE ZMIANY! 3 CECHOWE PRZYKAZANIA O NAUCE ZAWODU

POWIADAMIAJ WYCHOWAWCĘ LUB CECH NATYCHMIAST O KAŻDYM ROZWIĄZANIU UMOWY Przypominamy o  bezwzględnym obowiązku powiadamiania Szkoły lub Cechu o rozwiązaniu umowy. Jeżeli uczeń nie poinformuje o rozwiązaniu umowy z zakładem,  będzie pozbawiony możliwości kontunuowania nauki. Dlatego bardzo prosimy rozwiązanie umowy z pracodawcą natychmiast zgłaszać. Jest to kontrolowane  przez Inspekcję pracy i urzędy miasta w związku z obowiązkiem nauki do 18 roku życia. Niedopełnienie tych obowiązków może więc też skutkować karami […]

WAŻNE ZMIANY! NAUKA ZAWODU KOŃCZY SIĘ ZAWSZE 31.08!

WAŻNE ZMIANY! NAUKA ZAWODU KOŃCZY SIĘ ZAWSZE 31.08!   Zgodnie z najnowszymi przepisami wraz z ukończeniem branżowej szkoły I stopnia, kończy się również realizacja przez ucznia nauki zawodu, co oznacza, że umowa o pracę w celu przygotowania zawodowego powinna trwać do zakończenia roku szkolnego tj. do 31 sierpnia . W przypadku umów zawartych na okres dłuższy niż do dnia 31.08., po zdaniu egzaminu czeladniczego, umowa powinna być rozwiązana na mocy […]

EGZAMINY CZELADNICZE 2022r.

Pracowniku młodociany – uczniu III klasy szkoły branżowej I stopnia! Musisz przystąpić do egzaminu czeladniczego przed zakończeniem roku szkolnego, aby otrzymać świadectwo ukończenia szkoły branżowej I stopnia – nie później niż do 15 czerwca. W przypadku nieprzystąpienia do egzaminu we wskazanym czasie przez Izbę, będziesz musiał powtarzać klasę. PAMIĘTAJ! Przystąpienie do egzaminu czeladniczego nie oznacza końca Twojej nauki zawodu u pracodawcy. Obowiązuje Cię termin wskazany w umowie o pracę. Co […]

EGZAMINY SPRAWDZAJĄCE

W związku z dalej panującą sytuacją, coroczne egzaminy sprawdzające do uczniów 3 klas fryzjerstwa nie odbędą się w formie tradycyjnej 🙁 Prosimy mistrzów szkolących o indywidulane przeprowadzenie takiego egzaminu do 28.02.2022- zadnia egzaminacyjne poniżej. ZADANIA EGZAMINACYJNE FRYZJERSTWO DAMSKIE: zadania wykonuje się wyłącznie na główkach treningowych 1. Wyciskanie fal na mokro – 30 minut 2. Nakręcanie pierścieni /technika płaska/ 3. Nakręcanie pierścieni /technika spiralna/ – […]

Zmiany w terminach egzaminów w tym roku!

W związku ze zmianą przepisów, w tym roku składanie dokumentów do egzaminu czeladniczego w styczniu-lutym, a egzaminy będą odbywać się w czerwcu. Nauka zawodu kończy się normalnie, tj. 31.08. Informacje podała Izba Rzemieślnicza-więcej: Egzaminy w Rzemiośle w 2022 Szczegółowy harmonogram działań, dokumentów, itd. już wkrótce.