Wprowadzone przez Cech Wrocław

Dofinansowanie ze środków Narodowego Instytutu Wolności- Centrum Rozwoju Społeczeństwa obywatelskiego w ramach Rządowego Programu Polski Inkubator Rzemiosła na lata 2021-2030

Cech Rzemiosł Różnych we Wrocławiu otrzymał dofinansowanie ze środków Narodowego Instytutu Wolności- Centrum Rozwoju Społeczeństwa obywatelskiego w ramach Rządowego Programu Polski Inkubator Rzemiosła na lata 2021-2030. Otrzymano dofinansowanie złożonych dwóch ofert: w ramach Zadania nr 1: Wsparcie infrastrukturalne i instytucjonalne organizacji rzemieślniczych, pt. „Rzemiosło to dobre CECHy- dofinansowanie infrastruktury i potencjału organizacyjnego” . Wartość zadania i dofinansowania 53200,00 PLN. Obejmuje zakup odpowiedniego sprzętu i oprogramowania, szkolenia pracowników […]

Dofinansowanie po zdanym egzaminie

Aktualna kwota dofinansowania kosztów wyszkolenia pracownika młodocianego po zdanym egzaminie wynosi 8 493,13 zł. O możliwości odbioru przygotowanych Wniosków do złożenia do Urzędu Gminy, będziemy Państwa informować telefonicznie i e-mail.

Plan zajęć praktycznych w roku szkolnym 2022/2023

I FA poniedziałek, wtorek fryzjer I FB poniedziałek, wtorek fryzjer I FC środa, czwartek fryzjer I W poniedziałek, wtorek fotograf, stolarz   II FA poniedziałek, wtorek fryzjer II FB poniedziałek, wtorek fryzjer II FC środa, piątek fryzjer II M poniedziałek, piątek fotograf, stolarz   III FA środa, czwartek, piątek fryzjer III FB środa, czwartek, piątek fryzjer III FC środa, czwartek, […]

Stawki uczniowskie wrzesień – listopad 2022

Wynagrodzenie pracowników młodocianych za okres:  wrzesień 2022  – listopad 2022 wynosi: – klasa I 5% – 307,81 zł (netto 265,61 zł) – klasa II 6% – 369,38 zł (netto 318,74 zł) – klasa III 7% – 430,94 zł (netto 371,86 zł) – przyuczenie OHP 4% – 246,25 zł (netto 212,50 zł) Przeciętne wynagrodzenie w I kwartale 2022 roku wyniosło: […]

Wynagrodzenie pracownika młodocianego czerwiec – sierpień 2022

Wynagrodzenie pracowników młodocianych za okres:  czerwiec 2022  – sierpień  2022 wynosi: – klasa I 5% – 311,76 zł (netto 269,01 zł) – klasa II 6% – 374,11 zł (netto 322,82 zł) – klasa III 7% – 436,47 zł (netto 376,63 zł) – przyuczenie OHP 4% – 249,41 zł (netto 215,22 zł) Przeciętne wynagrodzenie w I kwartale 2022 roku wyniosło: […]

DLA UCZNIA-  WAŻNE ZMIANY! 3 CECHOWE PRZYKAZANIA O NAUCE ZAWODU

POWIADAMIAJ WYCHOWAWCĘ LUB CECH NATYCHMIAST O KAŻDYM ROZWIĄZANIU UMOWY Przypominamy o  bezwzględnym obowiązku powiadamiania Szkoły lub Cechu o rozwiązaniu umowy. Jeżeli uczeń nie poinformuje o rozwiązaniu umowy z zakładem,  będzie pozbawiony możliwości kontunuowania nauki. Dlatego bardzo prosimy rozwiązanie umowy z pracodawcą natychmiast zgłaszać. Jest to kontrolowane  przez Inspekcję pracy i urzędy miasta w związku z obowiązkiem nauki do 18 roku życia. Niedopełnienie tych obowiązków może więc też skutkować karami […]

WAŻNE ZMIANY! NAUKA ZAWODU KOŃCZY SIĘ ZAWSZE 31.08!

WAŻNE ZMIANY! NAUKA ZAWODU KOŃCZY SIĘ ZAWSZE 31.08!   Zgodnie z najnowszymi przepisami wraz z ukończeniem branżowej szkoły I stopnia, kończy się również realizacja przez ucznia nauki zawodu, co oznacza, że umowa o pracę w celu przygotowania zawodowego powinna trwać do zakończenia roku szkolnego tj. do 31 sierpnia . W przypadku umów zawartych na okres dłuższy niż do dnia 31.08., po zdaniu egzaminu czeladniczego, umowa powinna być rozwiązana na mocy […]