Wprowadzone przez Cech Wrocław

Stawki uczniowskie wrzesień – listopad 2022

Wynagrodzenie pracowników młodocianych za okres:  wrzesień 2022  – listopad 2022 wynosi: – klasa I 5% – 307,81 zł (netto 265,61 zł) – klasa II 6% – 369,38 zł (netto 318,74 zł) – klasa III 7% – 430,94 zł (netto 371,86 zł) – przyuczenie OHP 4% – 246,25 zł (netto 212,50 zł) Przeciętne wynagrodzenie w I kwartale 2022 roku wyniosło: […]

Wynagrodzenie pracownika młodocianego czerwiec – sierpień 2022

Wynagrodzenie pracowników młodocianych za okres:  czerwiec 2022  – sierpień  2022 wynosi: – klasa I 5% – 311,76 zł (netto 269,01 zł) – klasa II 6% – 374,11 zł (netto 322,82 zł) – klasa III 7% – 436,47 zł (netto 376,63 zł) – przyuczenie OHP 4% – 249,41 zł (netto 215,22 zł) Przeciętne wynagrodzenie w I kwartale 2022 roku wyniosło: […]

DLA UCZNIA-  WAŻNE ZMIANY! 3 CECHOWE PRZYKAZANIA O NAUCE ZAWODU

POWIADAMIAJ WYCHOWAWCĘ LUB CECH NATYCHMIAST O KAŻDYM ROZWIĄZANIU UMOWY Przypominamy o  bezwzględnym obowiązku powiadamiania Szkoły lub Cechu o rozwiązaniu umowy. Jeżeli uczeń nie poinformuje o rozwiązaniu umowy z zakładem,  będzie pozbawiony możliwości kontunuowania nauki. Dlatego bardzo prosimy rozwiązanie umowy z pracodawcą natychmiast zgłaszać. Jest to kontrolowane  przez Inspekcję pracy i urzędy miasta w związku z obowiązkiem nauki do 18 roku życia. Niedopełnienie tych obowiązków może więc też skutkować karami […]

WAŻNE ZMIANY! NAUKA ZAWODU KOŃCZY SIĘ ZAWSZE 31.08!

WAŻNE ZMIANY! NAUKA ZAWODU KOŃCZY SIĘ ZAWSZE 31.08!   Zgodnie z najnowszymi przepisami wraz z ukończeniem branżowej szkoły I stopnia, kończy się również realizacja przez ucznia nauki zawodu, co oznacza, że umowa o pracę w celu przygotowania zawodowego powinna trwać do zakończenia roku szkolnego tj. do 31 sierpnia . W przypadku umów zawartych na okres dłuższy niż do dnia 31.08., po zdaniu egzaminu czeladniczego, umowa powinna być rozwiązana na mocy […]

Uwaga!!! Zmiana cen za egzaminy!!!

Uwaga!!! Zmiana cen za egzaminy!!! Właśnie otrzymaliśmy informację o zmianie ceny za egzamin czeladniczy. Ponieważ większość Uczniów już odebrała dokumenty do egzaminu, prosimy o poinformowanie swoich Pracodawców, aby zapłacili za egzamin 760,71 zł ( a nie jak podawaliśmy wcześniej 723,80 zł). W przypadku kilku pracodawców i dzieleniu opłaty prosimy aktualnego Pracodawcę o doliczenie 36,91 złotych do kwoty z otrzymanej kartki. Osoby, które nie odebrały jeszcze Wniosku o dopuszczenie do egzaminu zapraszamy […]

EGZAMINY CZELADNICZE 2022r.

Pracowniku młodociany – uczniu III klasy szkoły branżowej I stopnia! Musisz przystąpić do egzaminu czeladniczego przed zakończeniem roku szkolnego, aby otrzymać świadectwo ukończenia szkoły branżowej I stopnia – nie później niż do 15 czerwca. W przypadku nieprzystąpienia do egzaminu we wskazanym czasie przez Izbę, będziesz musiał powtarzać klasę. PAMIĘTAJ! Przystąpienie do egzaminu czeladniczego nie oznacza końca Twojej nauki zawodu u pracodawcy. Obowiązuje Cię termin wskazany w umowie o pracę. Co […]

EGZAMINY SPRAWDZAJĄCE

W związku z dalej panującą sytuacją, coroczne egzaminy sprawdzające do uczniów 3 klas fryzjerstwa nie odbędą się w formie tradycyjnej 🙁 Prosimy mistrzów szkolących o indywidulane przeprowadzenie takiego egzaminu do 28.02.2022- zadnia egzaminacyjne poniżej. ZADANIA EGZAMINACYJNE FRYZJERSTWO DAMSKIE: zadania wykonuje się wyłącznie na główkach treningowych 1. Wyciskanie fal na mokro – 30 minut 2. Nakręcanie pierścieni /technika płaska/ 3. Nakręcanie pierścieni /technika spiralna/ – […]

Zmiany w terminach egzaminów w tym roku!

W związku ze zmianą przepisów, w tym roku składanie dokumentów do egzaminu czeladniczego w styczniu-lutym, a egzaminy będą odbywać się w czerwcu. Nauka zawodu kończy się normalnie, tj. 31.08. Informacje podała Izba Rzemieślnicza-więcej: Egzaminy w Rzemiośle w 2022 Szczegółowy harmonogram działań, dokumentów, itd. już wkrótce.