Wynagrodzenie pracownika młodocianego MARZEC 2023 – MAJ 2023

Wynagrodzenie pracowników młodocianych za okres:  marzec 2023 – maj 2023 wynosi:

– klasa I 5% – 336,67 zł (netto 290,51 zł)
– klasa II 6% – 404,01 zł (netto 348,62 zł)
– klasa III 7% – 471,34 zł (netto 406,72 zł)
– przyuczenie OHP 4% – 269,34 zł (netto 232,41 zł)

Przeciętne wynagrodzenie w IV kwartale 2022 roku wyniosło: 6.733,49 zł