Stawki uczniowskie grudzień 2022 – luty 2023

Wynagrodzenie pracowników młodocianych za okres:  grudzień 2022  – luty 2023 wynosi:

– klasa I 5% – 324,03 zł (netto 279,60 zł)
– klasa II 6% – 388,84 zł (netto 335,53 zł)
– klasa III 7% – 453,65 zł (netto 391,46 zł)
– przyuczenie OHP 4% – 259,23 zł (netto 223,69 zł)

Przeciętne wynagrodzenie w III kwartale 2022 roku wyniosło: 6.480,67 zł