Stawki uczniowskie wrzesień – listopad 2022

Wynagrodzenie pracowników młodocianych za okres:  wrzesień 2022  – listopad 2022 wynosi:

– klasa I 5% – 307,81 zł (netto 265,61 zł)
– klasa II 6% – 369,38 zł (netto 318,74 zł)
– klasa III 7% – 430,94 zł (netto 371,86 zł)
– przyuczenie OHP 4% – 246,25 zł (netto 212,50 zł)

Przeciętne wynagrodzenie w I kwartale 2022 roku wyniosło: 6.156,25 zł