Wynagrodzenie pracownika młodocianego czerwiec – sierpień 2022

Wynagrodzenie pracowników młodocianych za okres:  czerwiec 2022  – sierpień  2022 wynosi:

– klasa I 5% – 311,76 zł (netto 269,01 zł)
– klasa II 6% – 374,11 zł (netto 322,82 zł)
– klasa III 7% – 436,47 zł (netto 376,63 zł)
– przyuczenie OHP 4% – 249,41 zł (netto 215,22 zł)

Przeciętne wynagrodzenie w I kwartale 2022 roku wyniosło: 6.235,22 zł