Uwaga!!! Zmiana cen za egzaminy!!!

Uwaga!!! Zmiana cen za egzaminy!!!
Właśnie otrzymaliśmy informację o zmianie ceny za egzamin czeladniczy.
Ponieważ większość Uczniów już odebrała dokumenty do egzaminu, prosimy o poinformowanie swoich Pracodawców, aby zapłacili za egzamin 760,71 zł ( a nie jak podawaliśmy wcześniej 723,80 zł).
W przypadku kilku pracodawców i dzieleniu opłaty prosimy aktualnego Pracodawcę o doliczenie 36,91 złotych do kwoty z otrzymanej kartki.
Osoby, które nie odebrały jeszcze Wniosku o dopuszczenie do egzaminu zapraszamy do Cechu jak najszybciej.