STAWKI PRACOWNIKÓW MŁODOCIANYCH

Wynagrodzenie pracowników młodocianych za okres: wrzesień 2021 – listopad 2021 wynosi:

– klasa I 5% – 275,23 zł (netto 237,50 zł)
– klasa II 6% – 330,27 zł (netto 285,00 zł)
– klasa III 7% – 385,32 zł (netto 332,49 zł)
– przyuczenie OHP 4% – 220,18 zł (netto 190,00 zł)

Przeciętne wynagrodzenie w II kwartale 2021 roku wyniosło: 5.504,52 zł