Osoby, które dostały się do I klasy szkół branżowych w zawodzie FRYZJER, STOLARZ, TAPICER, FOTOGRAF, które nie mają jeszcze znalezionej praktyki, zapraszamy do naszego Cechu.
Trzeba pamiętać, że uczniowie zajęcia teoretyczne odbywają w szkole, a praktyczne w zakładzie. Ucząc się zawodu jest się uczniem- w szkole i jednocześnie pracownikiem- podpisujemy umowę o pracę, otrzymujemy wynagrodzenie, itp.

Niezałatwienie praktyki i wszystkich formalności do 31.08 spowoduje skreślanie z listy uczniów.

Biuro Cechu przyjmuje kandydatów do nauki zawodu w godzinach:
9:00 – 14:00
od poniedziałku do piątku
w pokoju 107 (I piętro).
WEJŚCIE OBOK SKLEPU „ŻABKA”, NIEDALEKO KINA HELIOS
Wszelkie informacje można uzyskać osobiście:
tel. 71/ 344 44 19
e-mail: crr_aldona@poczta.onet.pl
lub na naszych stronach:
www.cechwroclaw.pl
www.facebook.com/CechWroclaw