Stawki pracownika młodocianego: czerwiec – sierpień 2021

Wynagrodzenie pracowników młodocianych za okres: czerwiec 2021 –  sierpień 2021 wynosi:

– klasa I 5% – 284,08 zł (netto 245,13 zł)

– klasa II 6% – 340,89 zł (netto 294,16 zł)

– klasa III 7% – 397,71 zł (netto 343,18 zł)

– przyuczenie OHP 4% – 227,26 zł (netto 196,10 zł)

 

Przeciętne wynagrodzenie w I kwartale 2021 roku wyniosło: 5.681,56 zł