STAWKI PRACOWNIKÓW MŁODOCIANYCH 03.2021 – 05.2021

Wynagrodzenie pracowników młodocianych za okres 03.2021 – 05.2021 wynosi:


– klasa I 5% – 272,92 zł (netto 235,48 zł)
– klasa II 6% – 327,48 zł (netto 282,59 zł)
– klasa III 7% – 382,06 zł (netto 329,68 zł)
– przyuczenie OHP 4% – 218,32 zł (netto 188,39 zł)

Przeciętne wynagrodzenie w IV kwartale 2020 roku wyniosło: 5.457,98 zł