STAWKI PRACOWNIKÓW MŁODOCIANYCH XII 2020 – II 2021

Wynagrodzenie pracowników młodocianych za okres od XII 2020 – II 2021 roku wynosi:


– klasa I 5% – 258,45 zł (netto 223,02 zł)
– klasa II 6% – 310,14 zł (netto 267,62 zł)
– klasa III 7% – 361,83 zł (netto 312,23 zł)
– przyuczenie OHP 4% – 206,76 zł (netto 178,41 zł)

Przeciętne wynagrodzenie w III kwartale 2020 roku wyniosło: 5.168,93 zł