STAWKI UCZNIOWSKIE IX – XI 2020

Wynagrodzenie pracowników młodocianych za okres od IX 2020 – XI 2020 roku wynosi:
– klasa I 5% – 251,22 zł (netto 216,78 zł)
– klasa II 6% – 301,47 zł (netto 260,14 zł)
– klasa III 7% – 351,71 zł (netto 303,48 zł)
– przyuczenie OHP 4% – 213,26 zł (netto 173,43 zł)

Przeciętne wynagrodzenie w II kwartale 2020 roku wyniosło: 5.024,48 zł