POWRÓT UCZNIÓW NA ZAJĘCIA

Na podstawie nowych przepisów dotyczących zwolnienia uczniów z nauki, od 1.06 na praktyki mogą wrócić uczniowie klas III będący młodocianymi pracownikami, którzy wyrazili zgodę na udział w tych zajęciach, a w przypadku niepełnoletniego ucznia – jeżeli zgodę na udział w tych zajęciach wyraził jego rodzic.
W związku z tym prosimy w takim przypadku o zbieranie pisemnych zgód takich uczniów.

Uczniowie klas pierwszych i drugich są dalej ustawowo zwolnieni z obowiązku świadczenia pracy. Przypominamy, że wynagrodzenia za okres zwolnienia z obowiązku świadczenia pracy, zachowuje prawo do refundacji.