STAWKI UCZNIOWSKIE VI – VIII 2020 roku

12 lutego, 2020/w Aktualności /

Wynagrodzenie pracowników młodocianych za okres od VI 2020 – VIII 2020 roku wynosi:
– klasa I 5% – 266,57 zł (netto 230,02 zł)
– klasa II 6% – 319,89 zł (netto 276,03 zł)
– klasa III 7% – 373,20 zł (netto 322,04 zł)
– przyuczenie OHP 4% – 213,26 zł (netto 184,03 zł)

Przeciętne wynagrodzenie w I kwartale 2020 r. wyniosło – 5.331,47 zł