PUNKT INFORMACYJNY dla rzemieślników

W odpowiedzi na liczne zapytania wpływające do Izby ze strony rzemieślników, którzy nie wiedzą dokładnie, z jakiego wsparcia oferowanego przez rząd i samorządy mogą skorzystać w obecnej sytuacji wprowadzenia stanu zagrożenia epidemicznego, który spowodował czasowe zawieszenie lub w znaczny sposób ograniczenie działalności gospodarczej, informujemy że:
W ramach uruchomionego  przez Izbę PUNKTU TELEFONICZNEGO specjalnie dla rzemieślników Izba zaprasza do bezpośredniego kontaktu telefonicznego z „Prawnikami – Praktykami”, którzy indywidualnie udzielą bezpłatnej porady, wyjaśnią jaka pomoc przysługuje w konkretnej sytuacji i co należy zrobić, by tę pomoc otrzymać. Prawnicy – Praktycy pomogą także w przygotowaniu dokumentów.

PUNKT TELEFONICZNY  693 44 77 70  i  881 44 18 80 działa specjalnie dla dolnośląskich rzemieślników już od marca br.informacja także  na stronie  <http://www.izba.wroc.pl>  www.izba.wroc.pl