Świadczenie urlopowe na 2020 rok

ŚWIADCZENIE URLOPOWE NA 2020

Świadczenie urlopowe na 2020 rok wynosi:

a). na pełny etat: 1.550,26 zł
b). za pracownika młodocianego:
– I klasa 206,70 zł
– II klasa 248,04 zł
– III klasa 289,38 zł