Apel o wsparcie

Organizacje rzemiosła wraz z innymi zrzeszeniami przedsiębiorstw, walczą o większe wsparcie