ŚWIADCZENIE URLOPOWE – 2019

Świadczenie urlopowe na 2019 rok wynosi:
a). na pełny etat: 1.229,30 zł
b). za pracownika młodocianego:
– I klasa 163,91 zł
– II klasa 196,69 zł
– III klasa 229,47 zł