STAWKI UCZNIOWSKIE III 2020 – V 2020

Wynagrodzenie pracowników młodocianych za okres od III 2020 – V 2020 roku wynosi:
– klasa I 5% – 259,93 zł (netto 224,29 zł)
– klasa II 6% – 311,91 zł (netto 269,15 zł)
– klasa III 7% – 363,90 zł (netto 314,00 zł)
– przyuczenie OHP 4% – 207,94 zł (netto 179,44 zł)

Przeciętne wynagrodzenie w IV kwartale 2019 r. wyniosło – 5.198,58zł